Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Ο Α/Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, κ. A. Ahmetaj κατέθεσε νομοσχέδιο στην α/Βουλή για την ίδρυση ζωνών Οικονομικής και Τεχνικής Ανάπτυξης (ελεύθερες οικονομικές ζώνες), το οποίο καταρτίσθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο για τη Διεθνή Ανάπτυξη του Πανεπιστήμιου του Χάρβαρντ, καθώς και το Διεθνή Χρηματοδοτικό Οργανισμό (IFC) της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Εντός των περιοχών αυτών, προσφέρονται σε ιδιώτες κατασκευαστές (developers) και χρήστες (users) δικαιώματα αποκλειστικής ανάπτυξης και χρήσης, μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης, μια σειρά από φορολογικά και άλλα κίνητρα προς τους επενδυτές, καθώς και επιβράβευση για τα έξοδα κατάρτισης, έρευνας και ανάπτυξης, με απώτερο στόχο την προώθηση των εγχώριων επενδύσεων και την προσέλκυση νέων ξένων επενδύσεων, ειδικότερα για νέες βιομηχανίες, βιομηχανίες νέων τεχνολογιών και βιομηχανίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο νόμος αναμένεται να ψηφισθεί εντός Μαΐου τ.έ. Η 1η περιοχή που θα αναπτυχθεί είναι η Spitalla, στην περιοχή Δυρραχίου, η οποία λόγω της εγγύτητάς της με το λιμάνι του Δυρραχίου (6,6 χλμ) και με το αεροδρόμιο των Τιράνων (30 χλμ) εκτιμάται ότι έχει μεγάλη δυναμική.

Ο σχετικός διεθνής διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί περί τα μέσα Ιουνίου τ.έ. Τα επόμενα σχέδια αφορούν στις περιοχές Koplik, στη Β. Αλβανία και Αυλώνα στη Ν. Αλβανία, ενώ στο απώτερο μέλλον υπάρχουν σχέδια για τις περιοχές της Κορυτσάς και του Αργυρόκαστρου.
16/07/2015
Έκδοση Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τιράνων
Κείμενο Στις 28 Μαΐου τ.έ. το Α/Κοινοβούλιο ψήφισε το Νόμο 54/2015, ο οποίος τροποποιεί το Ν. 9789/2007 περί «Ίδρυσης και Λειτουργίας Οικονομικών Ζωνών». Στις επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν στις εν λόγω ζώνες προσφέρονται τα κάτωθι φορολογικά κίνητρα:
- Μειωμένη φορολογία επί των κερδών κατά 50% για τα πρώτα 5 έτη.
- Έκπτωση φόρου 20% επί της ετήσιας δαπάνης κεφαλαίου, για διετή περίοδο κατά την έναρξη της επένδυσης.
- Απαλλαγή από τον φόρο επιπτώσεων των κατασκευών στις υποδομές για τους developers των ζωνών.
- Απαλλαγή των νέων κατασκευών από τον φόρο ακίνητης περιουσίας για μία περίοδο 5 ετών.
- Απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας.
- 150% των ποσών που δαπανούνται για μισθούς και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης εκπίπτει από τον φόρο κατά το 1ο έτος λειτουργίας. Για τα επόμενα έτη, οποιοδήποτε ποσό πλέον των δαπανηθέντων το προηγούμενο έτος θα εκπίπτει σε ποσοστό 150%.
- Οι δαπάνες εκπαίδευσης και έρευνας και ανάπτυξης αναγνωρίζονται, για φορολογικούς σκοπούς, στο 200% των πραγματοποιηθέντων, για 10 έτη από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα ανωτέρω κίνητρα, πρέπει να διασφαλισθεί ότι η μεταφορά υπάρχουσας επιχείρησης στη ζώνη δεν έγινε έχοντας ως αποκλειστικό σκοπό την προνομιακή φορολογική μεταχείριση ή ότι τα αγαθά που παράγονται στη ζώνη δεν πωλούνται στην Αλβανία σε τιμή χαμηλότερη από αυτή που θεωρείται ως «αγοραία αξία».

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.teda.gov.al.
www.mikromes.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Σελίδες

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΣ

Η λίστα ιστολογίων μου