Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

Άρθρο 06: Επισήμανση προϊόντων (πλην τροφίμων και ποτών)

Άρθρο 06: Επισήμανση προϊόντων (πλην τροφίμων και ποτών)

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ισχύουν οι εξής ορισμοί:
i. «Προϊόν»: κάθε μη εδώδιμο βιομηχανικό προϊόν.
ii. «Προσυσκευασμένο προϊόν»: κάθε μη εδώδιμο βιομηχανικό προϊόν, όταν είναι τοποθετημένο σε μια συσκευασία οποιασδήποτε φύσεως, μη παρόντος του αγοραστού και με τρόπο που το περιεχόμενο της συσκευασίας να μην μπορεί να μεταβληθεί χωρίς φανερό άνοιγμα ή αλλοίωσή της.
iii. «Προϊόν εναρμονισμένου τομέα»: κάθε μη εδώδιμο βιομηχανικό προϊόν, του οποίου οι προδιαγραφές και οι όροι εμπορίας καθορίζονται από «κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης» (κοινοτική νομοθεσία η οποία εναρμονίζει τους όρους εμπορίας των προϊόντων).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Σελίδες

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΣ

Η λίστα ιστολογίων μου